Αφίσα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) - E.Y.A.E. EKAB

E.Y.A.E. EKAB

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Breaking

Home Top Ad

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Αφίσα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Η εκστρατεία αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας και στην προώθηση μιας κουλτούρας πρόληψης των κινδύνων για την εξάλειψη και την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των κινδύνων.


Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.
Εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 2018 – 2019 “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών”

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συχνή στους χώρους εργασίας της Ευρώπης από όσο φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Οι επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας και πολλές ασθένειες καθώς και κινδύνους για την ασφάλεια.
Στόχος της εκστρατείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να προαχθεί η νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων.
Η εκστρατεία θα ξεκινήσει στις 24.04.2018

Πληροφορίες και υλικό της εκστρατείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://osha.europa.eu/el/highlights/launch-healthy-workplaces-campaign-2018-2019-getting-closer


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου