Σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (2012) - E.Y.A.E. EKAB

E.Y.A.E. EKAB

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Breaking

Home Top Ad

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (2012)


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ

Τέρμα Οδού Υγείας Τ.Κ. 115 27 Αθήνα

somatioekab166@gmail.com, www.somatioekab166.gr

Τηλ.: 2132143417   FAX: 2132143416


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Αθήνα 26.02.2012
                                                                                                  Αρ.πρωτ. 77

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων

Συναδέλφισσες – οι,

   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ η οποία εγκρίθηκε από Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων που θα πραγματοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, την ίδια ημέρα με την εκλογική διαδικασία του  Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΕΚΑΒ-166.
   Σύμφωνα με τον Νόμο 1568/85 οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες που απασχολούν πάνω από 50 άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, η οποία σύμφωνα με τα μέλη του Σωματείου μας, πρέπει να αποτελείτε από 6 άτομα.
   Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας είναι όργανο συμβουλευτικό το οποίο μελετά τις συνθήκες εργασίας, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους. Επίσης επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο και την πρόληψη αυτού, παρακολουθεί τα εργατικά ατυχήματα και μπορεί να ζητήσει την συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
   Στην Γενική Συνέλευση της 20ης Φεβρουαρίου 2012, εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή, η οποία με ανακοίνωση της θα καθορίσει την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας και το χρονικό διάστημα που γίνουν καταθέσεις υποψηφιοτήτων.
Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και κοινό για όλους τους υποψηφίους.

  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας


Χούσος Ιωάννης                                            Κιτσόπουλος Αλέξιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου